موسسه آموزش عالی هاتف

تاریخچه

موسسه آموزش عالی هاتف در سال 1384 با هدف اثرگذاری در سطح زندگی مردم استان و رشد و تعالی آموزش عــالی، با دو رشته کاردانی کامپیوتر و حسابداری شروع به کار نمــوده و در طی این مدت، تمامی منابع مالی و انسانی خود را جهت بهره مندی مردم منطقه از آموزش های با کیفیت مطلوب بکار گرفته است.  این مجموعه هم اکنون دارای 15 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از40 رشتـه در مقاطع  کاردانی و کارشناسی، فضای ملکی با زیربنای 12500 مترمربع و دو سالن ورزشی با مجموع مساحت حدود 2000 متر مربع نیز، با آخرین امکانات، تجهیز شده و در حال بهره برداری  است.