معرفی معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی.
 • رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف. 
 • نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها.
 • نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
 • اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
 • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد.
 • همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه.
 • نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه.
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه.
 • نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذیصلاح.
 • ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم به هیات امنا.
 • شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه.
 • پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه.

 

خدمات حوزه مالی:

انواع وام

1-وام از محل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

2- وام داخلی شهریه از محل بانک قرض الحسنه مهر ایران 000/000/200ریال

 

انواع تخفیف شهریه دانشجویان

1-تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر

2-تخفیف شهریه برای دانشجویان بیش از یک دانشجو از یک خانواده

3-تخفیف شهریه برای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران-کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

4-تخفیف شهریه به بیماران خاص

تبصره 1:تخفیف ها شامل شهریه ثابت میباشد.

تبصره2:مشروطی نباشد .

تبصره3:تخفیف فقط در طول دوره تحصیل مجاز میباشد.

تبصره4:کلیه تخفیف های ذکر شده شامل ترم تابستان نمیشود.

 

انواع بورسیه های تحصیلی:

1-بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ورزشی

2-بورسیه تحصیلی برای دانشجویان قاری و حافظ قرآن

3-بورسیه تحصیلی نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری

4-بورسیه تحصیلی دانشجویان دارای عناوین علمی کشوری و بین المللی

5-بورسیه تحصیلی برای استعداد های درخشان و نفرات برتر کنکورها

6-بورسیه تحصیلی برای کارآفرین

7-بورسیه تحصیلی برای پرفسور پرویز عظیمی