روابط عمومی

 

سعید موذن

مقطع کارشناسی ارشد

Email: moazen[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294578

شرح وظایف:

  • معرفی محصولات و خدمات
  • ارتباط با رسانه‌ها (یکی از متداول ترین وظایف روابط عمومی)
  • ارتباط با مشتریان
  • ایجاد ارتباط موثر بین افراد درون سازمان
  • کمک به سازمان برای خروج از بحران
  • رصد نظرات مشتریان و کاربران
  • مسئولیت اجتماعی
  • رایزنی و مذاکره
  • برگزاری رویدادهای مختلف