تماس با ما

 

آدرس موسسه :استان سیستان و بلوچستان- زاهدان – بلوار بزرگمهر موسسه آموزش عالی هاتف کدپستی 9816153846

پست الکترونیک موسسه:         https://mail.hatef.ac.ir