گروه مهندسی عمران و معماری

 

مدیر گروه: محمد رضا اتحادی

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                                •مهندسی عمران

                                •مهندسی اجرایی عمران (ناپیوسته)

                                •مهندسی معماری

رشته های کارشناسی ارشد:

                              •مهندسی عمران