پذیرش کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد صرفا از طریق کنکور سراسری می باشد

 

انواع وام

1-وام از محل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

2- وام داخلی شهریه از محل بانک قرض الحسنه مهر ایران 000/000/200ریال

 

انواع بورسیه های تحصیلی:

1-بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ورزشی

2-بورسیه تحصیلی برای دانشجویان قاری و حافظ قرآن

3-بورسیه تحصیلی نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری

4-بورسیه تحصیلی دانشجویان دارای عناوین علمی کشوری و بین المللی

5-بورسیه تحصیلی برای استعداد های درخشان و نفرات برتر کنکورها

6-بورسیه تحصیلی برای کارآفرین

7-بورسیه تحصیلی برای پرفسور پرویز عظیمی