مدیر امور اداری و پشتیبانی

زهرا فراهی زاده

مقطع کارشناسی ارشد

مدیر امور اداری

Email: farahi[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294453

 

هادی کاظمی

مقطع کارشناسی

مدیر امور پشتیبانی

Email: hadikazemi[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294453

محمد نصیر پور

نیروی خدمات

 

متین حسینی

نیروی خدمات

 

شرح وظایف اداری:

 • اجراي سياستها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ،استخدامي و پشتيباني .
 • نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان، اضافه كاري و انتصاب كاركنان
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري .
 • مطالعه و بررسي پست های سازمانی و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهاد هاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي .
 • پيش بيني ترفيع و سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف .
 • انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط .
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور .

 

شرح وظایف پشتیبانی:

 • برنامه ریزی تامین فضای تجهیزات ، امکانات وسایل رفاهی مورد نیاز
 • مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی دانشگاه
 • پیشبینی و براورد به نیاز مالی تدارکای دانشگاه بای دریافت و توضیع اعتبارات تخصیص یافته
 • پیشبینی احتیاجات ستاد دانشگاه شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعین براورد هزینه انها
 • بررسی ونظارت بر نحوه نگهداری کالاها و اموال در انبار
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت به دستور مافوق
 • آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگذاری همایش ها ، ازمون ها و ...
 • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز به دستور مقام مافوق در چهارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
 • پرداخت ماهیانه مالیات حقوق و بیمه
 • مدیریت صحیح اسناد مربوطه به تدارکات
 • تسویه حساب سالانه تنخواه دریافتی