معرفی دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی با هدف پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمین نیروی انسانی متخصص و اجرای طرح‌های صنعتی در این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شروع به کار کرد. در ادامه با استقبال دانشجویان و جذب اعضای هیأت علمی در گرایش‌های مختلف و به منظور توسعه کمی و کیفی این رشته و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی و در قالب چند گروه آموزشی رشد پیدا کرده و هم اکنون این دانشکده در سه گروه آموزشی مهندسی عمران و معماری، مهندسی برق و کامپیوتر، و علوم پایه وعلوم کامپیوتر در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای دانشجو میباشد.