ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۹ تعداد بازدید : 97

راهنمای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

دانشجویان محترم پس از ورود به سامانه آموزشی ابتدا باید فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل نموده سپس اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه انتحانات نمایند

  • ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان