انجمن های علمی

انجمن های علمی به منظور هر چه فعال تر شدن حوزه دانشجویی در امور آموزشی و پژوهشی با رویکرد نشاط و انگیزه دانشجویی تشکیل می شوند. اعضای انجمن های علمی از طریق برگزاری انتخابات دانشجویی برگزیده می شوند و در دانشگاه هاتف با شعار هر گروه آموزشی یک انجمن علمی به انجمن های علمی امکانات و بودجه اختصاص می یابد.

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی با حضور دانشجویان گروه های آموزشی برگزار گردید و افراد ذیل در گروه های مختلف به عنوان عضو دانشجویی انجمن علمی گروه تخصصی خود انتخاب شده اند.

 

  • گروه کامپیوتر :        1- علی نخعی       2- سید حسین حسینی سرحدی      3- امیر محمد محمودی
  • گروه حقوق   :         1- خدیجه غنی راینی        2- زینب باقری                 3- آتنا ابویی زاده
  • گروه روانشناسی :     1- محمد حسن پیشه ور     2- سمیه کمالی                3- زهرا منصور خانی
  • گروه برق :             1- امیر صدرا ریگی            2- امین سالاری                3- رضا خرمند
  • گروه حسابداری :     1- شاهین صیاد اربابی        2- سیده ملیحه موسوی       3- فرشته جاودان
  • گروه علوم ورزشی :  1- محمد مهدی میرشکاری   2- صالح سنگتراش            3- امیر حسین غرابی
  • گروه عمران :         1- ملیحه سالاریان             2- محمد امین سرگلزایی      3- اقبال کهرازهی
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400