فوق برنامه های آموزشی

دانشگاه هاتف در راستای بالا بردن سطح علمی دانشجویان در زمان های مشخص اقدام به برگزاری دوره و همایش های آموزشی بلند مدت و کوتاه می نماید که برخی از دوره های برگزار شده به شرح زیر است.

 

  • همایش مقاله نویسی
  • بازدید از نیروگاه برق خورشیدی
  • بازدید از شهرک صنعتی زاهدان
  • بازدید از تصفیه خانه زاهدان
  • همایش کسب کار بدون سرمایه
  • بازدید علمی از نیروگاه برق زاهدان
  • بازدید علمی از کارخانه سیمان سیستان
  • بازدید علمی از کارخانه نان قدس رضوی استان س و ب
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400