رئیس دانشکده علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

نام : محمد اسماعیل اعزازی

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم انسانی

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

شماره تلفن داخلی: 33294456 داخلی 229

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400