معاونت مالی و پشتیبانی

معرفی

نام : حجت عباس نژاد

سمت : معاون مالی و پشتیبانی

آخرین مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: شنبه 19 شهريور 1401