معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیرپژوهش و فناوری

معرفی 

نام : حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دانشجوی دکتری

 

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400