تخفیف شهریه

انواع تخفیف شهریه در مؤسسه آموزش عالی هاتف

 

1. تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر مؤسسه:

به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و پیشرفت در امور تحصیلی دانشجویان برتر هر رشته مقطع و در هر ترم

تحصیلی که از نظر اخلاق، رفتار و رعایت شئون دانشجویی مورد تأئید مؤسسه باشد تخفیف­هایی به شرح جدول زیر تخصیص می

یابد:

جدول شماره ۱ : میزان درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر مؤسسه در هر نیم سال تحصیلی

مقطع تحصیلی

حداقل تعداد واحد های درسی اخذ شده در نیمسال مربوط

میزان نمره و میانگین در نیمسال مربوط

تعداد دانشجو در هر رشته تحصیلی

تعداد افراد مشمول تخفیف

درصد تخفیف شهریه

کاردانی و کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته

16 واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از 12 نداشته و میانگین نمرات در رشته­های فنی مهندسی و علوم پایه 17

 علوم انسانی و هنر 18  کمتر نباشد

از 1 تا 20 نفر

1 دانشجو

نفر اول 30%

از ۲۱ تا ۴۰  نفر

2 دانشجو

نفر اول 35%

نفر دوم 25%

از ۴۱ نفر به بالا

3 دانشجو

نفر اول40%

نفر دوم 30%

نفر سوم20%

کارشناسی ارشد

8 واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته باشد و میانگین نمرات در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه از ۱۷ و رشته های علوم انسانی از ۱۸ کمتر نباشد

از 1 تا 15  نفر

1 دانشجو

نفر اول30%

از 16 تا 30  نفر

2 دانشجو

نفر اول40%

نفر دوم 30%

از 31  نفر به بالا

3 دانشجو

نفر اول40%

نفر دوم 30%

نفر سوم20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1: درصورتی­که بر اساس سرفصل رشته مقطع مربوطه، امکان اخذ درس تا سقف تعیین شده در جدول شماره 1، وجود نداشته

باشد و درصورتی­که برای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداقل 12 نفر و کارشناسی ارشد حداقل 6 نفر اخذ کرده باشند،

مشمول دریافت تخفیف شهریه می­گردند.

1-2: تخفیف­های مندرج در جدول شماره 1، در شهریه نیم­سال بعدی دانشجو  اعمال می­شود.

تبصره 1: برای احراز نفرات برتر هر رشته لازم است نمرات دانشجویان ثبت و میانگین نیم­سال مربوط برای تمام دانشجویان مشخص

شود. لذا در مواردی که به دلیل تأخیر در اعلام نمرات امتحانی برخی دروس، گزینش دانشجوی ممتاز هر رشته در هر سال تا قبل

از ثبت نام نیم­سال بعد میسر نشود دراین­صورت تخفیف شهریه ثابت دانشجویان ذینفع به حساب طلب وی منظور خواهد شد.

1-3: دانشجویان ممتاز برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد از سال ورود، حداکثر 3 نیم­سال و کارشناسی

پیوسته 7 نیم­سال می­توانند از مفاد این ماده استفاده نمایند.

 

2- تخفیف شهریه به دانشجویانی با بیش از یک دانشجو  از یک خانواده

جهت کمک و رفاه حال خانواده­هایی که همزمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در مؤسسه دارند و توان پرداخت شهریه به

صورت کامل ندارند، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان، پس از تأیید کمیته تخفیفات شهریه مؤسسه، به شرح

جدول زیر از تخفیف شهریه برخوردار می­گردند.

جدول شماره2 :  میزان درصد تخفیف شهریه برای دانشجویانی که از یک خانواده  بیش از یک دانشجو در مؤسسه تحصیل می­کنند

تعداد دانشجوی شاغل در مؤسسه

کاردانی و کارشناسی

کارشناسی ارشد

2 نفر

۲۰٪ به هر نفر

۱۵٪ به هر نفر

3 نفر

۳۰٪ به هر نفر

۲۰٪ به هر نفر

بیش از 3 نفر

۴۰٪ به هر نفر

۳۰٪ به هر نفر

 

2-1: منظور از خانواده دانشجوی شاغل به تحصیل عبارت است از، همسر، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت

تداوم با رعایت سایر ضوابط برای کلیه ترم­های تحصیلی قابل اعمال است.

 

3- تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

به منظور کاهش نابرابری­های اجتماعی و محرومیت­های دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس تفاهم­نامه

مشترک با سازمان بیان شده، درصدی مشخص به عنوان تخفیف شهریه برای این دسته از دانشجویان در نظر گرفته می­شود که هر

ساله بطور جداگانه ابلاغ می­گردد. دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می­توانند با

مراجعه به سازمان­های بالا از دریافت کمک هزینه تحصیلی برخوردار گردند.

 

4- تخفیف شهریه به بیماران خاص

دانشجویانی که دارای بیماری­های خاص (دیابت نوع اول، سرطان، ام اس و...) هستند با ارائه مدارک وگواهی معتبر از سازمان­ها و انجمن­های مرتبط، حداقل ۵۰٪  تخفیف شهریه در تمام مدت تحصیل اعطا می­گردد و بررسی احراز صحت گواهی ارائه شده و اعطای تخفیف به عهده کمیته تخفیفات مؤسسه می­باشد.

 

5- نکات مهم و مرتبط با تخفیف­های بیان شده

  • کلیه­ی تخفیفات بیان شده فقط شامل تخفیف شهریه ثابت می­شود.
  •  تمام تخفیف­های بیان شده در این بخش شامل دانشجویانی می­شود که در نیم­سال قبل (به غیر از نیم­سال اول تحصیل) مشروط نشده باشند.
  • تمام تخفیف­های بیان شده در این بخش فقط مشمول طول دوره تحصیل مجاز در تمام مقاطع تحصیلی می­باشد.
  • کلیه تخفیف­های شهریه، شامل نیم­سال تابستان نمی­شود.
  • بهره­مندی از تخفیف شهریه برای دانشجویان، منوط به انتخاب واحد (حداقل 12 واحد در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و 8 واحد در مقطع کارشناسی ارشد) در آن ترم خواهد بود.
  •  دانشجویی که حکم قطعی کمیته انضباطی داشته باشد، از تخفیف شهریه محروم می­شود.
  •  در مواردی که دانشجو حائز بیش از یک مورد از بندهای بیان شده در تخفیف­های فوق باشد، بالاترین میزان تخفیف ملاک عمل خواهد بود.

 

6- نحوه درخواست 

جهت بهره­مندی از انواع تخفیف­های شهریه، لازم است که متقاضی فرم درخواست مربوطه را به همراه مستندات در نیم­سال اول از تاریخ 10 شهریور ماه لغایت 15 مهرماه  و در نیم­سال دوم از تاریخ 15 دی ماه لغایت 30 بهمن ماه به دفتر معاونت آموزشی ارائه نماید. کمیته تخفیف شهریه مؤسسه هاتف در اولین فرصت ممکن تقاضاها را بررسی و نتیجه را به متقاضیان اعلام خواهد کرد

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 شهريور 1400