گروه حقوق

مدیر گروه:

نام: ابوذر احمدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رزومه کاری و شغلی

 

 

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • حقوق قضایی - علوم ثبتی ( دانلود سیلابس درسی )

مقطع کارشناسی

  • حقوق ( دانلود سیلابس درسی )

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ( دانلود  )
  • کارشناسی حقوق ( دانلود )
  • کارشناسی ارشد حقوق گرایش عمومی ( دانلود )

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 شهريور 1400