رئیس دانشکده هنر و معماری

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمعرفی

نام : حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400