رئیس دانشکده هنر و معماری

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمعرفی

دکتر محمدرضا اتحادی

فارغ التحصیل دکتری عمران، دانشگاه سيستان وبلوچستان

پست الکترونیکی mohammadreza.ettehadi1374@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: يكشنبه 13 آذر 1401