صدور مدرک تحصیلی

نمونه دانشنامه موسسه آموزش عالی هاتف

اعتبار مدارک موسسه آموزش عالی هاتف به استناد مدارک ذیل مشابه دانشگاه دولتی می باشد

 

مدارک جهت صدور گواهی موقت

 • 1 سری کپی شناسنامه و کارت ملی
 • 6 قطعه عکس
 • اصل مدرک مقطع قبلی و تاییدیه تحصیلی
 • مبلغ 468750 ريال برای صدور گواهی موقت (ارائه کارت پایان خدمت برای دانشجویان پسر الزامی است)
 • 2 عدد کپی برابر اصل از پایان خدمت
 • کارت دانشجویی
 • تحویل فرم های تسویه حساب

 

مدت زمان صدور گواهی موقت حداقل 7 روز کاری پس از تکمیل مدارک می باشد.

 

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه

 • تکمیل نواقص پرونده
 • واریز فیش 25000 تومان

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه

 • تحویل اصل گواهی موقت
 • پرینت مالی

 مدت زمان صدور دانشنامه حداقل یکسال پس از صدور گواهی موقت و تکمیل مدارک می باشد.

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400