مدیریت و کارکنان آموزش

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام : پیمان مرزداری

سمت : عضو هیئت علمی و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آخرین مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن دفتر: 33294456 داخلی 227

تلفن مستقیم: 33294460

 

 

کارشناسان آموزش:

خانم مهلا سالاری

سمت: کارشناس دانشکده علوم انسانی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

 

نرجس عسکری

سمت: کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

      شماره تلفن: 33294456 داخلی 225 و 226

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400