مدیریت و کارکنان آموزش

کارشناسان آموزش:

 

خانم مهلا سالاری

سمت: کارشناس دانشکده علوم انسانی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

 

خانم نرجس عسکری

سمت: کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

      شماره تلفن: 33294456 داخلی 225 و 226

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: شنبه 19 شهريور 1401