مرکز مشاوره

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره تحت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه هاتف افتتاح گردید و نماینده دانشگاه خانم دکتر زهرا نیکبخت بوده و آماده ارائه خدمات در حوزه های:

  • تحصیلی
  • کاری
  • ازدواج
  • خانواده
  • و ...

فعالیت می نماید.

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400