رئیس دانشکده فنی و مهندسی

معاونت آموزشی و پژوهشیمعرفی

نام : بی بی سمیه موسوی

آخرین مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

1388-1385

كارشناسي ارشد- مهندسي برق، الكترواپتيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر- اصفهان- ايران

1383-1379

كارشناسي- مهندسي برق، الكترونيك- دانشگاه سيستان و بلوچستان- دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت- زاهدان- ايران

1379-1375

ديپلم- رياضي، فيزيك- دبيرستان تيزهوشان- زاهدان- ايران

عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

اساتيد راهنما:

تشخيص چهره در تصاوير رنگي با تركيب اطلاعات رنگ و شكل

دكتر پيمان معلم، دكتر مسعود كاوش تهراني

عنوان پايان‌نامه كارشناسي:

اساتيد راهنما:

طراحي فيلترهاي باند باريك با پارامترهاي S ترانزيستور

دكتر محمد حسن نشاطي

 
مقالات منتشر شده:

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

الف- ضریب تأثیر (IF)

ب- ضریب تأثیر متوسط

ج- نمايه علمي معتبر

سال

شماره

1

A Novel Fuzzy Rule Base System For Pose Independent Faces Detection

Applied Soft Computing

هلند

1801-1810

2011

11

8/2

22/3

ISI

2

A real-time mathematical computer method for potato inspection using machine vision

Computers and Mathematics with Applications

انگلستان

268-279

2012

1

69/1

17/2

ISI

3

Automatic selection and fusion of color spaces for image thresholding

signal image and video processing

انگلستان

603-614

2012

4

43/1

 

ISI

4

Semantic Image Classification By Genetic Algorithm Using Optimised Fuzzy System Based On Zernike Moments

Signal Image And Video Processing

انگلستان

831-842

2012

5

43/1

 

ISI

5

Color image segmentation using neuro-fuzzy system in a novel optimized color space

Neural Computing& Application

آمریکا

1513-1520

2013

5

56/1

 

ISI

6

Gender Classification by Fuzzy Inference System

International Journal of Advanced Robotic Systems

کرواسی

1-7

2013

10

52/0

55/0

ISI

7

A hybrid neural network Imperialist Competitive Algorithm for skin color segmentation

Mathematical and Computer Modelling

آمریکا

848–856

2013

3

053/2

 

ISI

8

A computer-aided diagnosis system for malignant melanomas

Neural Computing & Application

آمریکا

2059-2071

2013

7

56/1

 

ISI

9

Robust Potato Color Image Segmentation Using

Adaptive Fuzzy Inference System

Iranian Journal of Fuzzy Systems

ایران

47-65

2014

6

53/0

 

ISI

10

 

 Automatic Redeye Correction in Digital Photos

Int. J. Computer Application

آمریکا

9-17

2014

9

 

 

Harvard Uni.

11

The GSA Algorithm at Two Methods of Feature Selection and Weighting Features to Improve the Recognition Rate of Persian Handwrite Digits with Fuzzy Classifier

Int. J. Computer Application

آمریکا

15-11

2014

10

 

 

Harvard Uni.

12

Fuzzy Inference System Optimized by Genetic Algorithm for Robust Face and Pose Detection

Int. J. Artif. Intell.

هند

73-88

2015

2

 

 

Scopus

 
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400