رشته های دایر در موسسه

کارشناسی ارشد

 • روانشناسی
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت مالی
 • حقوق گرایش عمومی
 • مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 • حسابداری
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مهندسی عمران گرایش سازه
 • مهندسی برق گرایش مدارات مجتمع الکترونیک

 

کارشناسی

 • مدیریت دولتی ( جدید )
 • حقوق
 • روانشناسی
 • حسابداری
 • مشاوره
 • مهندسی برق
 • مدیریت مالی
 • علوم ورزشی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی مکانیک
 • مدیریت امور بانکی
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی 
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش هنرهای تجسمی
 • گرافیک گرایش گرافیک
 • مهندسی حرفه ای عمران
 • حقوق قضایی _ علوم ثبتی
 • مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو
 • مهندسی حرفه ای نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی حرفه ای برق ( تمامی گرایش ها )

 

کاردانی

 • حسابداری
 • الکترونیک
 • مکانیک خودرو
 • امورمالی و مالیاتی
 • مدیریت بازرگانی
 • کامپیوتر- نرم افزار
 • الکتروتکنیک- تاسیسات
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: شنبه 19 شهريور 1401