رشته های دایر در موسسه

کارشناسی ارشد

  • روانشناسی
  • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  • مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
  • مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
  • مدیریت مالی
  • حقوق گرایش عمومی
  • مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  • حسابداری
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
  • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • مهندسی عمران گرایش سازه
  • مهندسی برق گرایش مدارات مجتمع الکترونیک

 

کارشناسی

  • روانشناسی
  • حقوق
  • مدیریت مالی
  • علوم ورزشی
  • مدیریت امور بانکی
  • مشاوره
  • حسابداری
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
  • مهندسی عمران
  • مهندسی برق
  • مهندسی صنایع

 

کارشناسی ناپیوسته

  • حقوق قضایی –علوم ثبتی
  • حسابداری
  • مدیریت دولتی
  • مدیریت بازرگانی
  • آموزش هنرهای تجسمی
  • گرافیک گرایش گرافیک
  • مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو
  • مهندسی حرفه ای نرم افزار کامپیوتر
  • مهندسی حرفه ای برق ( تمامی گرایشها)
  • مهندسی حرفه ای عمران

 

کاردانی

  • نرم افزار کامپیوتر
  • حسابداری
  • امور مالی و مالیاتی
  • مدیریت بازرگانی
  • مکانیک خودرو
  • الکترونیک
  • الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: پنج شنبه 17 شهريور 1400