سوالات متداول آموزشی

بخش اول: سوالات متداول آموزش مجازی:

چگونه در کلاس های مجازی شرکت کنم؟

پاسخ: جهت شرکت در کلاس های مجازی از طریق سایت lms.hatef.ac.ir وارد شده و بوسیله نام کاربری و رمز عبور که درابتدای ثبت نام آموزش به شما داده است ورود به سایت آموزش های مجازی انجام دهید.

 

آیا در سامانه مجازی حضور و غیاب انجام می شود؟

پاسخ: بله حضور غیاب قابل انجام هست.

 

امتحانات مجازی به چه صورت صورت می باشد؟

پاسخ: امتحانات مجازی از طریق سایت lms.hatef.ac.ir و در همان پروفایل آموزش مجازی دانشجو انجام می شود.

 

ملزومات حضور در سامانه مجازی را از کجا دریافت کنیم؟

پاسخ: کلیه راهنما ها و نرم افزار های مور نیاز سامانه مجازی در سایت دانشگاه به آدرس   https://hatef.ac.ir/content.aspx?id=5333  و یا در خود سامانه آموزش مجازی قرار گرفته است.

 

نتیجه امتحانات مجازی قابل پی گیری می باشد؟

پاسخ: بله کلیه مستندات کلاس ها و امتحانات بصورت فایل های پشتیبان ذخیره می شود و قابل پیگیری هست.

 

 

بخش دوم - سوالات متداول دانشجویان کارشناسی و کاردانی

 

مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل :

 • در چه صورت می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟

پاسخ: کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجاز به اخذ دو نیمسال مرخصی تحصیلی می باشندوکارشناسی ناپیوسته و کاردانی ها یک نیمسال که زمان درخواست قبل از بازه حذف و اضافه می باشد و بعد از بازه حذف و اضافه باید در شورای آموزشی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

 • آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیل محاسبه می گردد؟

پاسخ: بله، فقط یک نیمسال مرخصی تحصیلی خواهران دانشجو بعلت زایمان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب نمی شد.

 • در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود؟

پاسخ: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.

 • دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود چه باید بکند؟

پاسخ: باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید و فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر و دانشجو حق بازگشت به تحصیل را ندارد.

 • ادامه تحصیل مجدد دانشجو منصرف از تحصیل چگونه است؟

پاسخ: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوطه (وعدم مشکل نظام وظیفه برای آقایان) است.

 

واحدهای درسی و طول مدت درسی :

 • حداکثر واحدی که در یک نیمسال دانشجو می تواند اخذ نماید. چند واحد است؟

پاسخ: در طول یک نیمسال دانشجو حداکثر می تواند 20 واحد اخذ نماید، در صورت مشروطی حداکثر مجاز به اخذ 14 واحد است، در صورتیکه معدل نیمسال قبل دانشجو بالای -/17 (الف) باشد می تواند تا 24 واحد (با پرکردن فرم مربوطه) اخذ نماید.

 • حداقل واحدی که دانشجو می تواند در یک نیمسال اخذ نماید چند واحد است؟

پاسخ: حداقل واحدها 12 واحد می باشد در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر حداقل 10 واحد می باشد.

 • شرایط معرفی به استاد نمودن درس باقیمانده چگونه است؟

پاسخ: اگر دانشجویی فقط با دو درس نظری فارغ التحصیل شود زمانی که تمامی نمرات نامبرده اعلام شد با درخواست نامبرده قابل اقدام است و تاریخ فارغ التحصیلی در نیمسال اول 30/7/ در نیمسال دوم 12/15/ و در تابستان 5/15 قابل احتساب خواهد بود.

 • تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر چند واحد است؟

پاسخ: حداکثر 6 واحد درسی است و اخذ همزمان کارآموزی با درس امکانپذیر نمی باشد.

 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟

پاسخ: حداکثر سنوات مجاز 6 سال (12 نیمسال می باشد)، در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرانند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود.

 

انتقال :

 • آیا انتقالی از موسسه آموزش عالی هاتف به سایر دانشگاهها کشور و بالعکس امکانپذیر است؟

پاسخ: دانشجویانی که متقاضی انتقال به سایر دانشگاهها و بالعکس می باشند، در اواسط هر ترم با ورود به سامانه سایت وزارتی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نموده و با کد رهگیری اخذ شده در سیستم نسبت به پیگیری آن اقدام نماید.

 • آیا انتقال از موسسه آموزش عالی هاتف به سایر دانشگاه های شهر زاهدان امکانپذیر است؟

پاسخ: خیر

 • چه نمراتی از دانشجویان انتقالی مورد پذیرش قرار می گیرد؟

پاسخ: در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانیده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود، که این امر مربوط به انجام تطبیق سرفصل دروس انتقالی در گروه / دانشکده مربوطه است. نمرات کمتر از 12 به صورت پذیرفته نشده-ردی عینا در کارنامه وارد میگردد.

 • در طول مدت تحصیل چند بار می توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟

پاسخ: انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

 

فراغت از تحصیل :

 • مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟

پاسخ: دارا بودن تائیدیه پیش دانشگاهی در پرونده،و وصول تطبیق واحد کارنامه از دانشکده یا گروه مربوطه، تسویه کلیه موارد ذکر شده در سیستم تسویه حساب ، ارائه اصل کارت دانشجویی، کپی شناسنامه و کارت ملی ، اصل تسویه بدهی و تصویر آن و 2 قطعه عکس.

 • زمان و مدارک مورد نیاز مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی را اعلام نمائید.؟

پاسخ: در صورت وارد شدن تمامی نمرات و اتمام واحدهای درسی با ارسال کپی کارت ملی می توانید در خواست فارغ التحصیلی نمائید.

 • تاریخ فراغت از تحصیل بر چه اساسی محاسبه می شود؟

پاسخ: تاریخ فارغ التحصیلی در پایان نیمسال اول 30/11/ و معرفی به استاد نیمسال اول 7/30/ ، نیمسال دوم 4/31 و معرفی به استاد نیمسال دوم 12/15 و معرفی به استاد تابستان 5/15 می باشد.

 • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیلی کارشناسی چند می باشد؟

پاسخ: میانگین کل نمرات در پایان دوره تحصیلی حداقل 12 می باشد

 

موارد مهم برای دانشجوی شاغل به تحصیل :

 • آیا کارنامه دانشجویان مشغول به تحصیل بصورت لاتین رسمی و غیر رسمی جهت ارسال به دانشگاههای خارج از کشور صادر می گردد؟

پاسخ: بله، با پرداخت هزينه صدور کارنامه و ارائه اصل رسید آن فقط برای دانشجویان شاغل به تحصیل امکانپذیر است.

 • در صورت مفقود شدن و یا بلااستفاده گردیدن کارت دانشجویی جهت کارت المثنی چه باید کرد؟

پاسخ: با مراجعه به آموزش دانشکده و واریز مبلغ 400000 ریال به حساب دانشگاه و تعهد محضری دفتر اسناد رسمی (در صورت مفقود شدن کارت) و تکمیل 2 نسخه فرم مربوطه وآگهی روزنامه.

 

بخش سوم - سوالات متداول دانشجویان کارشناسی ارشد

 

مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل :

 • دانشجوي كارشناسي ارشد در طول تحصيل چند نيمسال مي تواند از مرخصي تحصيلي استفاده كند و در صورت عدم ثبت نام وضعيت او چگونه است؟

پاسخ: دانشجو در طو دوره مي تواند حداكثر يك نيمسال تحصيلي با تائيد دانشكده / گروه و موافقت آموزش از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب مي شد. در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت آموزش يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود. مادران شاغل به تحصيل مي توانند از يك نيمسال تحصيلي مرخصي زايمان (علاوه بر مرخصي مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.

 • شرايط انصراف از تحصيل چگونه است؟

پاسخ:دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف جهت اقدام لازم به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد نسبت به صدور گواهي انصراف از تحصيل اقدام خواهد شد. مدارك مورد نياز شامل : 1- كارت دانشجويي 2- عكس 2 قطعه 3- كپي شناسنامه 2 سري 4- درخواست انصراف از تحصيل

 

واحدهای درسی و طول مدت درسی :

 • در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟

پاسخ: دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي دوره را انتخاب كند. در صورت انتخاب واحدهاي كمبود با تشخيص شوراي پژوهشي – تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه اين تعداد تا سقف 18 واحد افزايش مي يابد. در آخرين نيمسال تحصيل نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.

 • طول دوره كارشناسي ارشد چند سال است؟ تمديد طول دوره چگونه است؟

پاسخ:طول دوره كارشناسي ارشدناپيوسته دو سال تحصيلي است. به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه و شوراي تحصيلات تكميلي مي توان يك نيمسال به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه كرد.در صورتيكه دانشجو در مدت مجاز تحصيلي نتواند تحصيل خود را با موفقيت به اتمام رساند با درخواست دانشجو و تائيد استاد راهنما و شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه و شوراي تحصيلات تكميلي  پس از موافقت كميسيون موارد خاص يك نيمسال ديگر به مدت تحصيل دانشجو اضافه مي شود. در اين صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهريه مطابق مقررات مربوط به دانشجويان نوبت دوم است. دانشجو موظف است مجوز ثبت نام در ترم غيرمجاز تا قبل از انتخاب واحد از دانشگاه كسب نموده باشد.

 

ارزشیابی :

 • حداقل نمره قبولي در هر درس و حداقل ميانگين مشروطي در دوره كارشناسي ارشد چند مي باشد؟

پاسخ:حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس كمبود 12 است. اگر نمره دانشجو در يك درس اختياري كمتر از 12 باشد مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس درس ديگري را انتخاب نمايد. ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال نبايد زا 14 كمتر باشد اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.

 • چه دانشجوياني به عنوان محروم از تحصيل شناخته مي شوند؟

پاسخ: اگر ميانگين نمرات دانشجو در 2 نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد يا دانشجو بدون كسب موافقت آموزش يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود

 

انتقال و مهمان :

 • در دوره كارشناسي ارشد تغيير رشته يا گرايش امكان پذير است؟

پاسخ:تغيير رشته بر اساس مقررات آموزشي ممنوع است. هيچگونه درخواست تغيير رشته پذيرفته نمي شود.

 • پذيرش دانشجو به صورت ميهمان ترمي و يا ميهمان تكدرس از ساير دانشگاه ها و يا بالعكس چگونه است؟

پاسخ:براي ميهمان تكدرس دانشجو بايد مطمئن شود براي ترم مورد نظر آن درس ارائه مي شود سپس نامه را از دانشگاه مبداء به دفتر معاونت آموزشي  تحويل داده پس از طي روند اداري و پس از تاييد دانشكده ميهماني فرد به دانشگاه مبداء اعلام مي شود

 

موارد مهم برای دانشجویان شاغل به تحصیل :

 • معافيت تحصيلي در چه زماني از حوزه وظيفه عمومي دريافت مي گردد؟

پاسخ:اداره وظيفه عمومي معمولا تا قبل از پايان اسفند سال ورود دانشجويان (يعني سه تا چهار ماه پس از ارسال درخواست از طرف دانشگاه) معافيت هاي تحصيلي را صادر و به دانشگاه ارسال مي نمايد.

 • روند صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ساير گواهي هاي تحصيلي چگونه است؟

پاسخ:گواهي اشتغال فقط يكبار در طول نيمسال تحصيلي صادر مي شود. دانشجو مي تواند كپي گرفته و در دبيرخانه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي  برابر اصل كند. براي گرفتن گواهي اشتغال به تحصيل دانشجو از طريق سيستم از منوي آموزشي دانشجو ، منوی درخواست‌ها و سپس صدور گواهي هاي تحصيلي و اشتغال به تحصيل درخواست خود را ثبت مي كند و مي تواند گردش نامه را مشاهده نموده و در نهايت از دفتر آموزش و تحصيلات تكميلي گروه / دانشكده گواهي مورد نظر را تحويل بگيرد.

 • روند فراغت از تحصيل و مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي چه مي باشد؟

پس از ثبت نمره دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در سيستم جامع دانشجو مدارك مورد نياز شامل 1- عكس 3 قطعه پشت نويسي شده شامل نام و نام خانوادگي – شماره دانشجويي – تاريخ دفاع 2- كارت دانشجويي 3- كپي شناسنامه 2 سري 4- كپي كارت پايان خدمت يا معافيت 5- چكيده فارسي و لاتين پايان نامه با امضاي استاد راهنماي مربوطه با فرمتي كه در تحصيلات تكميلي  موجود مي باشد را به آموزش تحصيلات تكميلي تحويل مي دهد و ظرف 1 تا 2 روز بعد درخصوص تسويه حساب اقدام می نمايد.

 • مراحل اخذ مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد چگونه است؟

دانشجو فرم اعلام وصول پايان نامه كارشناسي ارشد را كه حداقل به امضاي 3 نفر از اساتيد شامل راهنما مشاور(در صورت داشتن) واحد و نماينده تحصيلات تكميلي رسيده باشد را به پذيرش تحصيلات تكميلي تحويل مي‌دهد و ظرف يك ساعت از تحويل فرم مجوز دفاع را در صورت نداشتن منعي درخصوص سنوات / بدهي/ مشكل آموزشي صادر مي گردد.

 • مراحل و مدارك لازم براي صدور كارت المثني چيست؟

دانشجو با مراجعه به آموزش دانشكده / گروه فرم مربوطه به صدور كارت المثني را تكميل كرده و مبلغ 400000ريال به حساب دانشگاه واريز كرده و متعهد محضري دفتر استاد رسمي به همراه يك قطعه عكس را به آموزش دانشكده / گروه تحويل مي دهد.

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400