گروه مهندسی برق

مدیر گروه :

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام : بی بی سمیه موسوی

سمت : عضو هیئت علمی و معاون آموزشی و پژوهشی

آخرین مقطع تحصیلی :دانشجوی دکتری

 

 

 

 

مقطع کاردانی

  • مخابرات ( ارتباط داده ها ) ( دانلود سیلابس درسی)
  • الكتروتكنيك -تاسيسات الكتريكي ( دانلود سیلابس درسی)
  • ( دانلود سیلابس درسی)

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

  • مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك ( دانلود سیلابس درسی)
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: سه شنبه 19 مهر 1400