قوانین شهریه و وام های دانشجویی

قوانین شهریه و وام­های دانشجویی درمؤسسه آموزش عالی هاتف

 

1-تعاریف:

شهریه: سهمی از هزینه­های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی از دانشجو دریافت می­شود.

شهریه ثابت: بخشی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسی انتخابی دانشجو انجام می­شود.

شهریه متغیر: بخشی از شهریه است که میزان آن براساس ضوابط مصوب، با توجه به نوع و تعداد واحد انتخابی تعیین و دریافت می­شود.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشجوی مهمان: اطلاق به دانشجویی است که تعدادی از واحدهای خود را بر اساس مقررات آموزشی مصوب در مؤسسه دیگری جزء مؤسسه مبدأ می­گذراند.

انصراف: به مفهوم ترک تحصیل دائم دانشجو در رشته محل مشخص است که با درخواست دانشجو و موافقت مؤسسه تحقق می­یابد.

سقف مدت تحصیل: اطلاق به تعداد نیم­سال­های تحصیلی مجاز دانشجو به شرح مندرج در آیین­نامه­های آموزشی مصوب است.

 

2-  قوانین عمومی شهریه

1-2) مؤسسه مجاز است در ابتدای هر نیم­سال تحصیلی برای نام­نویسی از پذیرفته­شدگان و دانشجویان، مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب، و در ازای ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.

2-2) دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه مبدأ و شهریه متغیر به مؤسسه مقصد اقدام کند.

3-2) دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیم­سال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر، در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری، را به مؤسسه مبدأ پرداخت کند.

تبصره 1. چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام­نویسی و قبل از شروع کلاس­ها انصراف خود را به مؤسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیم­سال، به عنوان هزینه انصراف محسوب می­شود.

4-2) در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیم­سال را پرداخت کند.

5-2) شهریه دوره تابستانی 50 درصد شهریه ثابت هر نیم­سال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.

تبصره 2. چنانچه دوره تابستانی در مؤسسه مبدأ دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مبدأ تعدادی از واحدهای درسی خود را در مؤسسه دیگری بگذراند، موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه مقصد خواهد بود.

6-2) در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط مؤسسه مبدأ و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در مؤسسه دیگر، دانشجو می­تواند دروس مذکور را در مؤسسه دیگری بگذراند. در اینحال شهریه ثابت و متغیر آن نیم­سال به مؤسسه مقصد تعلق می­گیرد.

7-2) چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر، اعم از پایان­نامه، کارآموزی یا پروژه، حداقل 6 واحد باشد، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند. در غیر این­صورت شهریه ثابت نصف خواهد شد.

تبصره 3. دریافت شهریه پایان­نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها برای یک بار، مجاز است.

8-2) شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.

9-2) دریافت هرگونه وجهی، اضافه بر شهریه نیم­سال­های تحصیلی از دانشجو که برابر مقررات اخراج می­شود، مجاز نیست.

10-2) درصورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل­سازی سوابق تحصیلی، وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول، پنج درصد شهریه ثابت آن نیم­سال را به مؤسسه پرداخت کند.

11-2) درصورتی­که حذف کلیه دروس نیم­سال تحصیلی، قبل از زمان حذف و اضافه همان نیم­سال باشد، شهریه متغیر دروس، حسب درخواست دانشجو، بازگردانده و یا ذخیره می­شود، اما شهریه ثابت غیرقابل برگشت است.

12-2) در صورت حذف اضطراری درس، شهریه متغیر آن درس مسترد نمی­گردد.

 

3- شیوه پرداخت شهریه

3-1)  دانشجو می­بایست در ابتدای هر ترم مبلغی را به عنوان علی­الحساب شهریه ترم جاری خود پرداخت نماید که مبلغ آن

هر ساله در ابتدای نیمسال اول تحصیلی از سوی شورای مؤسسه تصویب و اعلام می­گردد و دانشجویان می­توانند به صورت پرداخت

اینترنتی و یا اقساط با ارائه چک معتبر اقدام نمایند.

3-2) دانشجویان بعد از انتخاب واحد و حذف و اضافه می­بایست برای تثبیت انتخاب واحد و تعیین تکلیف مابقی بدهی خود به

یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند:

اول: پرداخت تمام بدهی خود به صورت نقدی از طریق پرداخت اینترنتی مؤسسه و برخورداری از تخفیف مطابق مصوبه هیأت

امناء مؤسسه.

 دوم: پرداخت اقساطی با ارائه چک معتبر به گونه­ای که دانشجو می­تواند در هر نیم­سال الباقی بدهی خود را حداکثر در 3 قسط

پرداخت نماید. (تاریخ  آخرین چک در نیم­سال اول 30 آذر ماه آن سال  و در نیم­سال دوم30 اردیبهشت ماه آن سال تحصیلی می

باشد). در نیم­سال تابستان دانشجو می­تواند مبلغ بدهی خود را حداکثر در 1 قسط پرداخت نماید. (تاریخ چک 15 مرداد ماه آن سال

می­باشد).

3-3) دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دارند تا مجوز دفاع پایان­نامه را دریافت نمایند می­بایست تمامی مبلغ بدهی خود را از طریق پرداخت اینترنت واریز نموده و جهت دریافت مجوز اولیه دفاع به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند.

3-4) دانشجویان در شرف فارغ­التحصیلی  باید برای تصویه حساب نهایی و دریافت مدرک تحصیلی، تمامی شهریه باقیمانده را پرداخت نمایند.

 3-5)  دانشجویان منصرف از تحصیل می­بایست مطابق بند 2-3 از این آیین­نامه نسبت به تصویه حساب مالی خود اقدام نمایند.

تبصره: در تمامی موارد، اگر دانشجوی فارغ­التحصیل یا انصراف از تحصیل، دارای بستانکاری شهریه باشد، شهریه وی پس از تکمیل

نمودن فرم "استرداد شهریه" به وی برگشت داده می­شود.

 

4-  وام­ها و تسهیلات اختصاصی موسسه

دانشجویانی که متقاضی دریافت تسهیلات می­باشند به صورت ذیل جهت دریافت تسهیلات می­توانند اقدام نمایند:

4-1- دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی:

دانشجویان می­بایست در بازه زمانی فراخوان اعلام شده از طرف صندوق رفاه دانشجویی وزرات علوم، که در ابتدای شروع هر ترم می­باشد، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند و از تمهیدات این صندوق بهره­مند شوند.

4-2- دانشجویان متقاضی دریافت وام داخلی مؤسسه:

دانشجویان می­بایست در بازه فراخوان اعلام شده از طرف مؤسسه نسبت به ثبت درخواست خود به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند.

این وام بدون بهره بوده و باز پرداخت آن حداکثر تا پایان دوره تحصیل می­باشد.

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 شهريور 1400