رستوران و بوفه

رستوران موسسه در فضای مدرن ومجهز با مساحت 300 متر مربع و ظرفیت 100 نفر می باشد.

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400