مدیریت و کارکنان پشتیبانی

مدیر پشتیبانی

نام : علیرضا رضایی

ایمیل:  rezaei@hatef.ac.ir

تلفن دفتر: 33294454 

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400