بازدید مهندس عبدالباسط پاکزاد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

چهارشنبه 18 خرداد 1401 کد : 6397 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 369 نویسنده: مدیر سایت

بازدیـد مهنـدس عبـدالباسـط پاکـزاد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان ، از امکانات وتجهیزات موسسـه آمـوزش عـالـی هاتـف