بازدید و شانزدهمین نشست شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کشور

پنج شنبه 11 اسفند 1401 کد : 18407 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 515 نویسنده: مدیر سایت

شانزدهمین نشست شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف، پنج شنبه مورخ 1401/12/11 بازدید شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کشور از موسسه آموزش عالی هاتف برگزار گردید...

در این بازدید که همزمان با شانزدهمین نشست هیات مدیره اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کشور که در محل سالن جلسات امام رضا (ع) موسسه برگزار گردید همراه بود، جناب آقای دکتر سیدرسول عمادی دبیرکل محترم دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت علوم و جناب آقای دکتر داریوش طالعی معاونت محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهمراه هیات همراه و اعضای محترم اتحادیه از کلیه زحمات و تلاش های انجام شده در حوزه امکانات، تجهیزات و خدمات آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی هاتف تقدیر و تشکر نمودند.

  • تصاویری منتخب از بازدید و جلسه برگزار شده: