دوره تخصصی مهارت برقراری و حفظ ارتباط موثر

دوره تخصصی مهارت برقراری و حفظ ارتباط موثر 

مدرس: خانم دکتر هادی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره تخصصی مهارت برقراری و حفظ ارتباط موثر ویژه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مورخ 1401/11/24 بصورت حضوری برگزار گردید...

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اسفند 1401