آزمون دوره تخصصی تاسیسات بهداشتی _ 1401/11/12

آزمون دوره تخصصی تاسیسات بهداشتی _ 1401/11/12

باسلام واحترام

آزمون دوره تخصصی تاسیسات بهداشتی، چهارشنبه مورخ  1401/11/12 در محل سالن امتحانات موسسه آموزش عالی هاتف، با حضور شرکت کنندگان در دوره برگزار گردید...

 

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 بهمن 1401