دوره آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق ( ONLINE )

دوره تخصصی دوره آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق

مدرس: جناب آقای دکتر نعمتی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق ویژه مدیران و پرسنل شرکت برق منطقه ای و نیروگاه تولید برق استان سیستان و بلوچستان، مورخ 1401/11/18 بصورت مجازی برگزار گردید...

  • تصاویر دوره آنلاین برگزار شده:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 18 بهمن 1401