لیست دوره های در پیش رو بازرگانی

باسلام واحترام

متقاضیان شرکت در این دوره ها می توانند چهت ثبت نام، در ساعات اداری با شماره 05433294451 تماس حاصل نمایند.

  • دوره تخصصی خدمات رایانش ابری

           مدرس: دکتر امین شهرکی مقدم ( تاریخ 1401/12/15)

  • دیجیتال مارکتینگ 

           مدرس: دکتر مریم راشکی ( تاریخ 1401/12/08 ) 

  • مدیریت زنجیره تامین scm

           مدرس: دکتر نوروزی ( تاریخ 1401/12/10 لغایت 1401/12/11 )

  • فناوری و کسب و کارها

           مدرس: دکتر مریم راشکی ( تاریخ 1401/12/13 لغایت 1401/12/14 )

  • مباحث اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی
  • خدمات کسب و کار
  • تامین مالی زنجیره تامین scm
نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اسفند 1401