دوره تخصصی خلاصه سازی مکاتبات اداری

دوره تخصصی خلاصه سازی مکاتبات اداری

مدرس: جناب آقای دکتر ملایی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره تخصصی خلاصه سازی مکاتبات اداری ویژه پرسنل محترم شرکت برق منطقه ای استان سیستان مورخ 1401/11/18 و 1401/11/24 در محل سالن همایش های شرکت برق منطقه ای در حال برگزاری است.

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 18 بهمن 1401