دوره تخصصی تنظیم هیجانی

دوره تخصصی تنظیم هیجانی

مدرس: خانم دکتر هانیه نوبخت

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اسفند 1401