دوره تخصصی اصول بیمه

 دوره تخصصی اصول بیمه

 

 _ مدرس: دکتر علیرضا هیراد

 _ شروع دوره: 1401/11/10

 _ مدت زمان دوره: 1440 دقیقه

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 بهمن 1401