مجوزها و تفاهم نامه ها

مرکز آموزش های تخصصی موسسه آموزش عالی هاتـف از سال 1395 براساس توانایی ها، ارزیابی ها، امکانات و همچنین خدمات آموزشی منحصر بفرد در جنوب شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان، توانسته است مجوز های متعددی را در شاخه های مختلف آموزشی کسب نماید:

 

  • 1) مرکز آموزش های تخصصی دوره های ضمن خدمت مدیران و کارکنان وزارت نیرو
  • 2) مرکز مدیریــت مهــارت آمـوزی و مشـاوره شغلـی از سازمــان فنی و حرفـه ای کشـور
  • 3) مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • 4) مرکز آموزش های بازرگانی در استان سیستان و بلوچستان با مجوز از مرکز آموزش بازرگانی جمهوری اسلامی ایران
  • 5) مجوز برگزاری دوره های آموزشی حیطه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان
  • 6) مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی از مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور ( دانـشـگـاه شهیــد بهشتــی )
  • 7) مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه صدور، ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال بکارمهندسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 27 دي 1401