دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی

دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی

مدرس: خانم دکتر هادی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی ویژه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مورخ 1401/11/25 بصورت حضوری برگزار گردید...

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اسفند 1401