دوره تخصصی مکاتبات اداری

دوره تخصصی مکاتبات اداری

مدرس: دکتر احمد ملایی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتف، دوره تخصصی مکاتبات اداری ویژه پرسنل محترم موسسه پنج شنبه مورخ 1401/11/20 در محل سالن جلسات امام رضا (ع) موسسه آموزش عالی هاتـف برگزار گردید...

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: جمعه 21 بهمن 1401