دوره تخصصی تجهیزات الکتریکی نیروگاه

دوره تخصصی تجهیزات الکتریکی نیروگاه

مدرس: جناب آقای دکتر مصلی نژاد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره تخصصی تجهیزات الکتریکی نیروگاه ویژه پرسنل محترم شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و شرکت تولید نیروگاه برق استان سیستان و بلوچستان مورخ 1401/11/17 لغایت 1401/11/20 در محل سالن همایش های فردوسی موسسه آموزش عالی هاتـف برگزار گردید.

  • تصاویر برگزاری دوره:

نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی آخرین ویرایش: سه شنبه 18 بهمن 1401