دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی

سه شنبه 2 اسفند 1401 کد : 18404 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 133 نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی

دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی

مدرس: خانم دکتر هادی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی هاتـف دوره تخصصی خودآگاهی و همدلی ویژه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مورخ 1401/11/25 بصورت حضوری برگزار گردید...

  • تصاویر برگزاری دوره: