دوره تخصصی نحوه سرمایه گذاری در صندوق سرمایه

سه شنبه 25 بهمن 1401 کد : 17411 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 176 نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی

دوره تخصصی نحوه سرمایه گذاری در صندوق سرمایه

مدرس: دکتر مسلم مرادزاده                               پوستر دوره:

       

  • تصاویر برگزاری دوره: