دوره بورس مقدماتی

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 295

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

20 ساعت

3000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

آذر 1397

ثبت نام اینترنتی

بورس

سرفصل دوره

  • آشنایی با بازار سرمایه
  • آشنایی با بازراهای ثروت آفرین
  • تاریحچه بازار بورس و پیدایش آن
  • اهداف بورس
  • آشنایی با وب سایت های اطلاع رسانی بورس و نحوه استخراج اطلاعات
  • روش دریافت کد معاملاتی و مقدمات خرید و فورش