دوره CCNA-CCNP

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 347

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

40 ساعت

10000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

تیر1397

ثبت نام اینترنتی

ccna

سرفصل دوره

  • آشنایی کامل با شبکه
  • بررسی کامل مدل OSI
  • تکنولوژی های شبکه ETHERNET  و نواع استاندارد شبکه
  • بررسی کامل IP Addressing و پروتکل ip /tcp
  • اتصال کاربران به اینترنت با استفاده از تجهیزات
  • اتصال کاربران شبکه کابل و بیسیم به اینترنت با استفاده از تجهیزات شرکت