مهارتهای عمومی کامپیوتر

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 338

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

--ساعت

3500000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

آبان 1397

ثبت نام اینترنتی

ICDL

سرفصل دوره

  • توانایی جستجوی کارآمد در اینترنت
  • نصب ویندوز، درایورها و نرم افزارهای کاربردی
  • آشنایی با قطعات سخت افزاری رایانه و تعمیرات جزئی
  • آموزش کاربردی و حرفه ای Microsoft Word
  •  آموزش کاربردی و حرفه ای Microsoft Powerpoint  
  • آموزش کاربردی  Microsoft Excel