دوره پیشرفته PLC

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 324

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

30ساعت

5000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

آذر1397

ثبت نام اینترنتی

PLC

سرفصل دوره

  • معرفی تکنیک های ارتباطی و شبکه
  • تعاریف اولیه شبکه پروفیباس
  • معرفی و آموزش کاربردهای ET200
  • آشنایی با ماژول شبکه زیمنس
  • پیکربندی شبکه اترنت صنعتی
  • نحوه تولید و ارسال پالس های دیجیتال کنترل شده
  • استفاده از پالس در کنترل استپر موتور