گروه مدیریت

شنبه 31 خرداد 1399
آمار بازدید : 4195

مدیر گروه :

نام : محمد اسماعیل اعزازی

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم انسانی

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

شماره تلفن داخلی: 33294456 داخلی 229

 

 

مقطع کاردانی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی ( دانلود  )
  • کارشناسی مدیریت مالی ( دانلود )
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی ( دانلود )