دوره PLC

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 299

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

30ساعت

5000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

آبان 1397

ثبت نام اینترنتی

PLC

سرفصل دوره

  • آشنایی با مدارات قدرت و فرمان
  • آشنایی با سخت افزار PLC Logo و کارت های توسعه
  • آشنایی با نرم افزار logo soft comfort جهت برنامه نویسی
  • یادگیری زبان های Ladder و FBD
  • یادگیری برنامه نویسی در حوزه آنالوگ
  • حل مثال های صنعتی و کاربردی در حوزه های دیجیتال و آنالوگ