نیروگاه خورشیدی مقدماتی و پیشرفته

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 398

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

40ساعت

20000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

خرداد 1397

ثبت نام اینترنتی

خورشیدی

سرفصل دوره

  • آشنایی مقدماتی و معرفی ابزارهای کاربردی نرم افزار
  • تعریف کاربردی دیتابیس، تابش و تعیین زوایای بهیه نصب پنل ها و…
  • شرایط ایجاد پروژه جدید، طراحی های داخلی و نحوه تعیین و انتخاب تجهیزات نیروگاه های خورشیدی بزرگ
  • آموزش ایجاد یک پروژه جدید، تعریف پارامترها، اجرا و تهیه انواع خروجی‌های پروژه
  • پیاده سازی سه بعدی نیروگاه و سایه اندازی اجسام و پنل ها برای طراحی بهینه نیروگاه
  • اجرای مدلسازی صفر تا صد یک پروژه نمونه نیروگاه خورشیدی بزرگ با دیتاهای واقعی در یک نقطه از ایران