تعمیرات مقدماتی ECU

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 291

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

20ساعت

5000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

اردیبهشت 1397

ثبت نام اینترنتی

دوره تعمیرات ecu

سرفصل دوره

  • آموزش الکترونیک پایه و مقدماتی  
  • آموزش الکترونیک دیجیتال     
  • شناخت انواع ECU قدیمی تا جدید 
  •  شناسایی سیستم مـوتوری و نحوه عـملکرد  ای سی یو  با خـودرو
  •  شناسایــی سیستم سنسور بندی و مکان سنسورها و ارتباط سنسورها با ECU
  • شناخت سـوکتهای سنسورها و نحوی سیم کشی (ورودی و خـروجی) به هـمراه نقشه كامل خـروجي و ورودي سيسيتم هاي برقي اتومبیل
  • پـروگرام کردن  انـواع آی سی های ECU و نـحوه صحیح بـرداشتن و جا زدن روی بـوردآموزش